Październik 2017

Numer październikowy „Miesięcznika Ewangelickiego” wkrótce pojawi się na naszych stronach.

Poszczególne teksty ukazywać się będą w odstępie kilku bądź kilkunastu dni.

To ostatni numer miesięcznika, pisze Tomasz Mincer przedstawiając powody tej decyzji.

Alicja Bielak przybliża ciekawe XVI-wieczne dyskusje wśród braci polskich dotyczące pozycji społecznej włościan.

Redakcja