O archiwum Miesięcznika Ewangelickiego

Ewangelicki.pl od stycznia 2018 roku pełni rolę internetowego archiwum Miesięcznika Ewangelickiego. Czasopismo przestało się ukazywać z końcem października 2017 roku. Na stronach ewangelicki.pl znajdują się teksty opublikowane w latach 2013-2017.

O czasopiśmie

Archiwum numerów

Archiwum komentarzy

 

Fotografia: Foter.com